Профил - Цветелин Борисов

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет: Не
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2014
Специалност: Друга специалност
Друга специалност: Бизнес информатика
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2015
Специалност: Друга специалност
Друга специалност: Информационни технологии в бизнеса
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор": В момента изучавам
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: ДТГ
Позиция: Учител
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 01/09/2014
Последна дата: -

Работна позиция

Компания: Thing Global ltd.
Позиция: Управител
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 17.4.2014
Последна дата: -

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: