Профил - Карина Саркисян-Дикова

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Друг университет
Друг университет:
Образователна степен: Проф. Бакалавър
Форма на обучение: Задочна
Година на дипломиране:
Специалност: Друга специалност
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 1996
Специалност:
Друга специалност: Финанси
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Самостоятелна
Година на дипломиране: 2007
Специалност: Световно стопанство и МИО

Последна работна позиция

Компания: Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Позиция: Преподавател
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 3/07/1996
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: