Профил - Николай Василковски

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2011
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": -
С.А 'Ценов' - Свищов: -
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор":
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: Нова телевизия (Nova Broadcasting Group Plc.)
Позиция: журналист
Град: София
Държава: България
Начална дата: 01/01/2010
Последна дата:

Работна позиция

Компания: Diema Vision Plc
Позиция: Графичен дизайн
Град: София
Държава: България
Начална дата: 01/01/2007
Последна дата: 01/01/2010

Работна позиция

Компания: Телевизия ММ
Позиция: Водещ, продуцент, редактор
Град: София
Държава: България
Начална дата: 01/01/2003
Последна дата: 01/01/2007

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: