Профил - Мартин Стоянов

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2001
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Дистанционна, икономисти
Година на дипломиране: 2005
Специалност: Международен бизнес и мениджмънт
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор":
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: DXC Technology
Позиция: Standards & Best Practices Lead Offering Delivery and Transformation
Град: София
Държава: България
Начална дата: 09/01/2017
Последна дата:

Работна позиция

Компания: HPE
Позиция: Manager Change Management Center
Град: София
Държава: България
Начална дата: 06/01/2010
Последна дата: 08/31/2017

Работна позиция

Компания: HP
Позиция: Solution Engineer
Град: София
Държава: България
Начална дата: 09/04/2006
Последна дата: 06/01/2010

Работна позиция

Компания: T-Systems
Позиция: Trainee in Product Management
Град: Франкфурт
Държава: Германия
Начална дата: 12/01/2003
Последна дата: 12/101/2004

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: