Профил - Милена Георгиева

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2018
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: -
Друг университет: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Форма на обучение: Друга специалност
Година на дипломиране: 2019
Специалност:
Друга специалност: Английска филология - Лингвистика и превод
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор":
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: Тинк Глобал ЕООД
Позиция: Технически сътрудник
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 01/11/2018
Последна дата:

Работна позиция

Компания: Линекс ЕООД
Позиция: Технически сътрудник
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 02/02/2017
Последна дата: 26/09/2018

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: