Как стигнах до тук - семинар (13.04.2013 г.)

Проявите, посветени на 20-годишнината на катедра „Международни икономически отношения” (МИО) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” продължават. В рамките на един ден (13 април 2013 г.) бяха реализирани част от дейностите по проект № К4-2013 към Институт за научни изследвания „20 години катедра „Международни икономически отношения” – иновация чрез интеграция”. Организатори на събитията бяха катедра МИО и Алумни клуб на завършилите едноименната специалност.

Семинар на тема „Как стигнах до тук (пътят от студентската скамейка до желаното работно място)” срещна студенти от различните курсове на специалност МИО с хора от практиката, завършили същата специалност. Фактът, че лектори на семинара бяха бивши възпитаници на свищовското висше училище, завършили спец. МИО, спомогна на настоящите студените да се идентифицират много по-ясно и точно с представените им добри примери, което ги мотивира още по-силно за успешна реализация след дипломиране им. Като представители от практиката, в семинара взеха участие Милен Метев – собственик на SoftVisia.com, Пламен Михов – ProfiCredit, Мартин Стоянов – HP, Поля Михова – Postbank, Анна Кършовска – Българска агенция за експортно застраховане, Ива Василева – Siemens и Орлин Пенков – Dalkia. Във форума участваха и преподаватели от катедра „Международни икономически отношения”, сред които проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов – ръководител на катедрата, доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Галин Стефанов.

Над 40 студенти от специалност „Международни икономически отношения” черпиха опит от успешно реализиралите се членове на алумни клуба. При откриването на форума, доц. Илиев подчерта, че началото на тази инициатива е поставено още през 2006г. с помощта на Милен Метев, който продължава ежегодно да участва във всички семинари. Констатацията на преподавателите от катедрата бе, че всяка година броят на представителите от бизнеса се увеличава, но и интереса на студентите към този семинар също нараства.

Втората проява, организирана по проекта на катедра МИО, бе тренинг „Как да преминем успешно през подбор за работа”. В симулацията на интервю за желана работна позиция се включиха 13 студента от 4-ти курс. Те преминаха през няколко етапа – от попълването на CV и мотивационно писмо, през психологически тест, до явяване на панелно интервю. В ролята на интервюиращи влязоха Милен Метев, Пламен Михов, Мартин Стоянов и Поля Михова. Натрупали солиден опит и като интервюирани, и като интервюиращи, треньорите успяха да предадат незаменими уроци на младите хора за всеки един от етапите как да се справят по-успешно. Всеобщото мнение оформило се сред студентите бе, че преживяването на всеки един етап е много по ценно от слушането на лекциите за това как да се подготвят за подбор.

В рамките на проекта се проведе и кръгла маса на тема „Качеството на обучение по международни икономически отношения и изискванията на бизнеса”. В проявата участваха представители на бизнеса и преподавателите от катедрата. Обсъждането, направените изводи и заключения от кръглата маса очертаха мерки за повишаване качеството на обучение по специалност МИО.

Коментари

Влез в профила си !