Открита лекция за практиките на обучение по икономически дисциплини в САЩ (11.10.2013 г.)

На 11.10.2013 г. (петък) от 09:00ч. в 10 ауд. доц. д-р Йото Йотов, преподавател в LeBow College of Business, Drexel University, USA, изнесе открита лекция на тема “Практики на обучение по икономически дисциплини в американските университети“.

Доц. д-р Йото Йотов е възпитаник на Стопанска академия, дипломирал се през 2000 г. като бакалавър в специалност „Международни икономически отношения“.

Лекцията е организирана със съдействието на „Алумни Клуб на завършилите специалност „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов” и е в рамките на дейностите по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”. Основната цел на проекта е модернизиране на образователния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов” за повишаване пригодността за заетост на студентите, в съответствие със социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

http://www.uni-svishtov.bg/?page=news&id=2802

Коментари

Влез в профила си !