Среща-дискусия за усъвършенстване на обучението по МИО (23.11.2013 г.)

На 23.11.2013 г. (събота) в Заседателна зала на учебна база “Корпус Юг” от 10.00 ч. се проведе среща-дискусия на тема „Усъвършенстване на обучението по международни икономически отношения”. Срещата е част от планираните дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

В срещата участваха общо 40 души – преподаватели от катедра „Международни икономически отношения”, студенти от специалността и представители на практиката. От страна на практиката участие взеха: Милен Метев – Изпълнителен директор, Frontex International АД; Пламен Михов –Регионален директор, Профи Кредит България ООД; Орлин Петков – мениджър Бизнес развитие, Далкия България ЕАД; Иван Ганев – Търговски директор, Свилоцел ЕАД, Свищов; Светлана Георгиева – Мениджър митническа агенция КАМ ЕООД; Любомир Стоилов – Началник отдел „Митническо оформяне”, митница Свищов; Цветослава Финкова – Специалист в отдел „Обществени поръчки”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД; Анна Кършовска – Ръководител служба Бизнес развитие и контролинг, БАЕЗ ЕАД.

Срещата-дискусия стартира с приветствия от проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов, ръководител катедра „Международни икономически отношения” и проф. д-р Виолета Краева, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, която бе гост на нея. Дискусията по време на мероприятието бе фокусирана върху установяването на несъответствията между специализираната подготовка на студентите и изискванията на бизнеса и търсенето на начини за тяхното преодоляване. В хода на срещата бяха обсъдени учебните програми по дисциплините „Външнотърговски операции”, „Търговски преговори”, „Международен маркетингов мениджмънт” и „Външнотърговски режими”, като от страна на представителите на практиката се дадоха и конкретни препоръки както в съдържателен аспект, така и по отношение прилаганите методи на обучение.

В рамки на срещата бе подписан и меморандум за сътрудничество и обмяна на опит между катедра Международни икономически отношения и фирма Frontex International АД.

 

http://www.uni-svishtov.bg/images/projects/events/p_event20.asp

Коментари

Влез в профила си !