Учиш, докато работиш - прием ОКС магистър 2018/19

Специалност „Международни икономически отношения“ изгражда компетентни специалисти, които професионално оперират в контекста на различните култури и езици. Обучението по специалността осигурява знания за съвременната глобална, европейска и национална икономика; фирмената интернационализация; външнотърговските операции на организациите и външнотърговските режими; международните финанси; воденето на бизнес преговори и развиване на делови отношения; международния туризъм.
Магистърските програми по специалност „Международни икономически отношения“ включват:
- Международен бизнес и мениджмънт
- Международен туризъм

Визитки с описание на всички магистърски програми: https://bit.ly/2AwtDVl

Ако времето за теб е ценно и искаш сам да го управляваш!
Ако работодателят ти изисква от теб по-висока образователна степен!
Ако искаш знания, а не просто диплома!
Ако отговора ти е ДА, запиши магистратура в Стопанска академия „Д. А. Ценов“
За да изберете Вашата магистърска програма посетете: https://www.uni-svishtov.bg/kskm