Публична лекция и обучение

На 14 април 2021 г. (сряда) от 18 часа катедра „Международни икономически отношения“ и Алумни клуб МИО организират публична лекция и обучение в сферата на международното управление на човешките ресурси:

- “Глобалните трансформации в HR” с Ива Василева, Expert Human resources management в Siemens;
- “Моята кариера на IT Recruiter” с Борислав Тодоров, Talent Acquisition Partner в Genious Sports Group.

Лекторите са възпитаници на специалност МИО при Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов.

Връзка към събитието: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/2xm-uj9-4dn

Събитието е част от научния календар на катедра „Международни икономически отношения“ за 2021 година.