ОКС Бакалавър - прием 2022

 

Обучението по специалност „Международни  икономически отношения” дава знания за:

В специалност „МИО” изучаването на чужди езици е през целия курс на следването. Студентите могат да избират минимум два чужди езика, а при желание, през последната година на обучение и трети език от следните :
Установени са устойчиви двустранни връзки с университети от Германия, Италия, Испания, Полша, Литва, Великобритания, Египет, Русия, Украйна.
В следването си студентите от специалността са насърчавани да участват в практики, летни школи и конференции.
Осигурени са условия за студентска мобилност със западни университети по линията на програма „Еразъм +”.

Завършилите специалността „Международни икономически отношения” могат да работят:


Приемът на студенти в степен „бакалавър“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се осъществява чрез:

1. Оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация.
2. След успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по ЕДНА от дисциплините:
2. С пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище.
3. С оценка от национални и международни олимпиади.
Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават:
Всички етапи на кандидатстване можете да намерите на:
WWW.UNI-SVISHTOV.BG
 

За повече информация и съдействие при осъществяване на кампанията, записването на кандидат-студенти може да се свържете с доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедра МИО, на тел. 0886494829 или на:

E-mail: z.lyubenov@uni-svishtov.bg

Viber:  Съобщение във Viber