ОКС Магистър - прием 2022

Специалност „Международни икономически отношения“ изгражда компетентни специалисти, които професионално оперират в контекста на различните култури и езици. Обучението по специалността осигурява знания за съвременната глобална, европейска и национална икономика; фирмената интернационализация; външнотърговските операции на организациите и външнотърговските режими; международните финанси; воденето на бизнес преговори и развиване на делови отношения; международния туризъм.
Магистърските програми по специалност „Международни икономически отношения“ за учебната 2018/2019 година включват:
  • Международен бизнес и мениджмънт
  • Международен туризъм

Визитки с описание на всички магистърски програми: www.uni-svishtov.bg/bg/admission/master/majors

Ако времето за теб е ценно и искаш сам да го управляваш!
Ако работодателят ти изисква от теб по-висока образователна степен!
Ако искаш знания, а не просто диплома!
Ако отговора ти е ДА, запиши магистратура в Стопанска академия „Д. А. Ценов“
За да изберете Вашата магистърска програма посетете: https://www.uni-svishtov.bg/kskm

 

 

==========================

Магистърска програма

„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ”

 

Магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт” създава и развива компетенции и умения за:

За условията за записване посетете: https://www.uni-svishtov.bg/kskm


 
Магистърска програма

„МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ”

 
Магистърска програма „Международен туризъм” създава и развива компетенции и умения за:

За условията за записване посетете: https://www.uni-svishtov.bg/kskm