За нас

Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен. Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш.

Конфуций
 
Съвършенството е достигнато, не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне.
Антоан дьо Сент Екзюпери
 
 
На 12 март 2011 г. бе учреден „Алумни клуб на завършилите специалност „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов” и приятели”. За първи председател на клуба бе избран Кирил Маринов, а за секретар – ас. Николай Йорданов. Новоучреденият клуб влиза в състава на Асоциацията на възпитаниците на Стопанската академия.
 
След приключване на учредителното му събрание се състоя и първият семинар на алумни клуба. На срещата с дипломираните възпитаници на Академията присъстваха над петдесет студента от ІІ, ІІІ и ІV курс на специалност „МИО”. Наред с разговорите за възможната реализация имаше и практически примери, свързани с грешки при писане на CV, и подходящото поведение по време на интервюто за работа.
 
В Правилника на клуба е записана и неговата мисия: "Единственият ни капитал, имащ свойството да расте до края на живота ни, са знанията и опита. Нашата мисия е чрез споделяне на познания и опит постоянно да увеличаваме собствения си капитал и по този начин да формираме в нас и всички около нас култура, търсеща съвършенство."