Почетни членове

Атанас Дамянов

Основател на катедра "Международни икономически отношения"