Профил - Десислава Борисова

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2002
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Дистанционна, икономисти
Година на дипломиране: 2003
Специалност: Международен бизнес и мениджмънт
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор":
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: ДЕВОБС ЕООД
Позиция: Управител
Град: София
Държава: България
Начална дата: 12/02/2009
Последна дата:

Работна позиция

Компания: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Позиция: Ръководител звено Информационно обслужване
Град: София
Държава: България
Начална дата: 03/22/2006
Последна дата: 12/01/2009

Работна позиция

Компания: ЕнЕфект-Консулт
Позиция: Ръоководител проекти
Град: София
Държава: България
Начална дата: 09/01/2007
Последна дата: 12/01/2009

Работна позиция

Компания: Министерство на околната среда и водите
Позиция: Младши експерт Международно сътрудничество
Град: София
Държава: България
Начална дата: 08/01/2003
Последна дата: 03/21/2006

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: