Профил - Мартин Пеев

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2001
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2002
Специалност: Международен бизнес и мениджмънт
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор": Не
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: Диверсистем ЕООД
Позиция: Мениджър ключови клиенти
Град: София
Държава: България
Начална дата: 01.01.2017
Последна дата:

Работна позиция

Компания: Диверсистем ЕООД
Позиция: Търговски представител
Град: София
Държава: България
Начална дата: 01/01/2011
Последна дата: 31.12.2016

Работна позиция

Компания: Диверсистем ЕООД
Позиция: Търговски представител
Град: Стара Загора
Държава: България
Начална дата: 01/01/2010
Последна дата: 31/12/2010

Работна позиция

Компания: Промет Сейф ООД
Позиция: Експерт логистика
Град: Казанлък
Държава: България
Начална дата: 01/05/2009
Последна дата: 31/10/2009

Работна позиция

Компания: Диверси Левър
Позиция: Практикант
Град: Стара Загора
Държава: България
Начална дата: 01/07/2000
Последна дата: 30/09/2000