Профил - Ивайло Петров

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2003
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2004
Специалност: Международен бизнес и мениджмънт
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Самостоятелна
Година на дипломиране: 2016
Специалност: Световно стопанство и МИО

Последна работна позиция

Компания: Стопанска академия
Позиция: асистент
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 05/11/2006
Последна дата:

Работна позиция

Компания: СНЦ "Бизнес център Свищов"
Позиция: сътрудник проектни дейности
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 01/06/2004
Последна дата: 05/11/2006

Работна позиция

Компания: НЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови"
Позиция: консултант
Град: Свищов
Държава: България
Начална дата: 06/01/2004
Последна дата: 01/06/2004

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: