Профил - Жанета Асенова

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2016
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Дистанционна, икономисти
Година на дипломиране: 2018
Специалност: Друга специалност
Друга специалност: Вътрешен одит
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор":
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: ОБЩИНА ШУМЕН - ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА
Позиция: ИНСПЕКТОР " ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ "
Град: ШУМЕН
Държава: БЪЛГАРИЯ
Начална дата: 15.08.2016 Г.
Последна дата: 31.05.2017 Г.

Работна позиция

Компания: ОБЩИНА ШУМЕН - ЗВЕНО " ВЪТРЕШЕН ОДИТ "
Позиция: СТАЖАНТ-ОДИТОР
Град: ШУМЕН
Държава: БЪЛГАРИЯ
Начална дата: 01.06.2017 Г.
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: