Профил - Шенол Бекир

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Друг университет
Друг университет: УНСС
Образователна степен: Проф. Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2007
Специалност: Друга специалност
Друга специалност: Счетоводство и контрол
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Дистанционна, икономисти
Година на дипломиране: 2016
Специалност: Международен бизнес и мениджмънт
Друга специалност: Финансов Мениджмънт
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор": Не
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: Обединена Българска Банка АД
Позиция: Директор
Град: Кърджали
Държава: България
Начална дата: 01/12/2007
Последна дата: 01/07/2018

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата:

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: