Профил - Милен Михов

Социални медии
Видим само от членове на клуба

Образование - ОКС "Бакалавър"

С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Образователна степен: Бакалавър
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2011
Специалност: Международни икономически отношения
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОКС "Магистър":

Изучавате ли ОКС "Магистър": Да
С.А 'Ценов' - Свищов: Да
Друг университет:
Форма на обучение: Редовна
Година на дипломиране: 2013
Специалност: Международен бизнес и мениджмънт
Друга специалност:
Факултетен номер:

Образование - ОНС "Доктор":

Изучавате ли ОНС "Доктор":
С.А 'Ценов' - Свищов:
Друг университет:
Форма на обучение:
Година на дипломиране:
Специалност:

Последна работна позиция

Компания: Tata Consultancy Services
Позиция: Market Research Analyst
Град: Будапеща
Държава: Унгария
Начална дата: 30.03.2016
Последна дата:

Работна позиция

Компания: Sony Europe Ltd
Позиция: Sales Support Specialist for Germany
Град: Будапеща
Държава: Унгария
Начална дата: 01.12.2014
Последна дата: 19.02.2016

Работна позиция

Компания: НПО Еврорегион Плевен Олт
Позиция: RITS-NET Project Team Member
Град: Плевен
Държава: България
Начална дата: 01.04.2013
Последна дата: 30.09.2014

Работна позиция

Компания: SItel Ltd
Позиция: Lexmark ISD 1st Level Advisor D A CH
Град: София
Държава: България
Начална дата: 01.03.2012
Последна дата: 30.09.2012

Работна позиция

Компания:
Позиция:
Град:
Държава:
Начална дата:
Последна дата: