Учредяване на Алумни клуб МИО и първи семинар (12.03.2011 г.)

На 12 март 2011 г. бе учреден „Алумни клуб на завършилите специалност „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов” и приятели”. За председател на клуба бе избран Кирил Маринов, а за секретар – ас. Николай Йорданов. Новоучреденият клуб влиза в състава на Асоциацията на възпитаниците на Стопанската академия.

След приключване на учредителното му събрание се състоя и първият семинар на алумни клуба. На срещата с дипломираните възпитаници на Академията присъстваха над петдесет студента от ІІ, ІІІ и ІV курс на специалност „МИО”. Наред с разговорите за възможната реализация имаше и практически примери, свързани с грешки при писане на CV, и подходящото поведение по време на интервюто за работа.

http://www.uni-svishtov.bg/app/magazines/am/am_05(2)_2011.pdf

Коментари

Влез в профила си !