Състоя се Общо събрание на Алумни клуба (20.06.2015 г.)

На 20 юни 2015 година в Корпус Юг на Стопанска академия се състоя Общо събрание на членовете на Алумни клуб на специалност „Международни икономически отношения“. В рамките на събранието беше променен правилника, който регламентира управлението и дейността на клуба. С квалифицирано мнозинство бяха променени името на клуба, равнищата на членство в клуба и методите за конституиране и избиране на управленските му органи. Беше официално представен сайта на организацията със собствен домейн и електронна поща (http://alumnimio.club). На него се поддържа регистър на всички алумни членове и се представя дейността на клуба.

Отличителните знаци на клуба: герб и почетна значка, за първи път бяха представени официално. Гербът на клуба олицетворява идентичността и заявява девиза на алумни организацията. Гербът се изобразява във формата на щит, разделен по осите на четири полета. В горното ляво поле е изобразена отворена синя книга на златен фон. В горното дясно поле е изобразена стилизирана златна чаша на син фон. В долното ляво поле е изобразен златен лавров венец на син фон. В долното дясно поле е изобразен син глобус на златен фон. Над щита е изобразен Ректоратът на Стопанска академия. Дъгообразно около щита е изписан девизът на клуба: „Maluimus Imperare Orbem“, (латински за „Избрахме да управляваме света“). 

Гербът на клуба е изобразен на почетната значка на организацията. На гърба на всяка значка има уникален идентификационен номер. Връчването на значка с герб е отличие, което се присъжда за особени заслуги към развитието на клуба и постигането на неговите цели.

Поради оттеглянето на досегашния председател, Кирил Маринов, беше избрано ново ръководство на клуба. Новоизбраният председател на Борда на клуба е Милен Метев.

Също така бяха избрани двама секретари на клуба – Ивайло Петров и Галин Стефанов и 7 членове на Борда: Пламен Михов, Анна Кършовска, Ива Василева, Орлин Пенков, Мартин Стоянов, Мартин Пеев и Драгомир Илиев.

За заслуги към развитието на организацията 18 от членовете бяха удостоени с почетната значка на клуба.

На официалната вечеря, организирана от борда на клуба, всички членове поеха ангажимент да защитават доброто име на специалност „Международни икономически отношения” и на Стопанска академия, да подпомагат осъществяването на контакти между завършващите студенти и бизнеса, и да сътрудничат при повишаване на качеството на обучението в Академията.

Коментари

Влез в профила си !