Програма за 5 години Алумни клуб

 

11 МАРТ 2016 (ПЕТЪК):

 

Мероприятие:

№ 1. Семинар със студенти

Тема:

„Кредитният риск по външнотърговските сделки и възможности за преодоляването му "

Време:

от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Място:

Корпус Юг, Заседателна зала

Водещ:

Анна Кършовска, директор „Застраховане, презастраховане и бизнес развитие“ в Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД

Алумни участници:

Драгомир Илиев, Ивайло Петров, Мартин Пеев

Студенти:

Всички курсове на спец. „МИО“

Кратко описание:

Ще бъдат представени основните възможности за преодоляване на кредитния риск по външнотърговските сделки. Ще бъда разяснена дейността на Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД.

Отговорник:

Доц. д-р Драгомир Илиев - drago.iliev@alumnimio.club

 

Мероприятие:

№ 2. Майсторски клас със студенти

Тема:

„Предприемачество и иновации в международния бизнес"

Време:

от 15.30 ч. до 17.00 ч.

Място:

Корпус Юг, Заседателна зала

Водещ:

Мартин Пеев, Диверсистем ЕООД

Алумни участници:

Драгомир Илиев, Ивайло Петров, Анна Кършовска

Студенти:

Всички желаещи, основно 3 и 4 курс на спец. „МИО“

Кратко описание:

Ще бъде представено предприемачеството като наука и неговите проявления в съвременната международна среда. Ще бъдат разгледани предприемаческите възможности, процеса на иновация, опасностите на иновационния ентусиазъм, изготвянето на бизнес план и начините за финансиране на идеята. Студентите участници ще бъдат разделени на екипи от по 4 човека. В рамките на 15 минути всеки екип ще трябва да генерира максимален брой иновационни идеи, да отсеят жизнеспособните от тях и да ги представят в рамките на 5 минути.

Отговорник:

Доц. д-р Драгомир Илиев - drago.iliev@alumnimio.club

 

12 МАРТ 2016 (СЪБОТА):

 

Мероприятие:

№ 3. Тренинг симулацията на интервю за работна позиция

Тема:

„Как да преминем успешно през подбор за работа”

Време:

от 10.00 ч. до 14.00 ч.

Място:

Корпус Юг, зали 6 и 7

Водещи:

Милен Метев – Изпълнителен и финансов директор на Фронтекс Интернешънъл

Алумни участници:

Пламен Михов – Amway Marketing Romania SRL;

Поля Михова – Юробанк България АД;

Мартин Пеев – Диверсистем ЕООД;

Орлин Пенков - Веолия Енерджи Варна ЕАД;

Ива Василева – Сименс България;

Анна Кършовска – БАЕЗ ЕАД;

Даниела Илиева – РУ „Ангел Кънчев“;

Борислав Тодоров - Adecco

Десислава Добрева - Founder & Blogger в DD: The Sarcastic Lounge

Студенти:

4 курс на спец. „МИО“

Кратко описание:

Студентите ще преминат през няколко етапа на подбор за работа. Етап 1: Кандидатстване за една от предварително обявените симулационни работни позиции чрез подготовка и изпращане на CV и мотивационно писмо. Етап 2: Психологически тест. Етап 3: Явяване на панелно интервю. В ролята на интервюиращи ще бъдат алумни участниците. Симулационните работни позиции и конкретният график за провеждане на различните етапи ще бъдат достъпни само за записалите се за участие студенти.

Срок за записване:

До 20.02.2016 г.

Отговорник:

Доц. д-р Драгомир Илиев - drago.iliev@alumnimio.club

 

НОВА РЕДАКЦИЯ (11.3.2016, 22:15 ч.):

От 15 ч. до 16 ч. в Корпус Юг, Заседателна зала:

Практически съвети от участниците на симулацията на интервю за работна позиция - как да се представим добре на интервю за работа.  Поведение, често задавани въпроси, основни грешки.

За всички желаещи студенти от всички курсове на специалност "МИО".

 

 

Мероприятие:

№ 4. Тържествено събрание на Клуба

Тема:

5 ГОДИНИ АЛУМНИ КЛУБ МИО

Време:

От 16 ч. до 17 ч.

Място:

Корпус Юг, Заседателна зала

Алумни участници:

Всички алумни членове

Кратко описание:

Общо събрание на Алумни Клуб „МИО“ при следния проект за дневен ред:

1. Отчет на ръководството за изминалата година.

2. Избор на почетни и пълноправни членове на Клуба.

3. Връчване на значки на заслужили членове.

4. Очертаване на насоки за бъдеща работа.

Отговорник:

Ас. Ивайло Петров - ivaylo.petrov@alumnimio.club

 

 

Мероприятие:

№ 5. Бал на Алумни клуба

Тема:

5 ГОДИНИ АЛУМНИ КЛУБ МИО

Начало:

От 19 часа

Място:

Ресторант „Свобода“

Алумни участници:

Всички алумни членове

Студенти:

Студенти от спец. „МИО“ взели участие в най-малко две прояви на Клуба имат право да присъстват на бала при заплатен куверт от 25 лв.

Кратко описание:

Куверт: 30 лв. за алумни членове.

Всеки алумни член може да покани до един външен придружител като заплати куверт и за него. Заплащането на куверта ще бъде на място.

Отговорник:

Ас. Ивайло Петров - ivaylo.petrov@alumnimio.club

 

13 МАРТ 2016 (НЕДЕЛЯ):

Засаждането на дръвчетата се отлага поради лошите метеорологични условия. Тези, които искат да дарят пари, нека да го направят - дръвчетата ще бъдат засадени в друг ден, при по-подходящо време. 

Мероприятие:

№ 6. Засаждане на дръвчета

 

Забележка: За повече подробности и записване може да се обръщане към отговорниците на съответните събития. Програмата е предварителна! На някои събития часовете могат да бъдат променяни.

 

Коментари

Влез в профила си !