Курс на Йото Йотов по теория и приложение на гравитацията в международната търговия

На 13 и 14 октомври 2016 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия от възпитаник на специалност „Международни икономически отношения”.

Йото Йотов завършва висшето си образование в Свищов през 2000 г., а от 2016 година е пълноправен член на Алумни клуб МИО, носител на значката за особени заслуги за развитието на клуба и специалността. В момента е доцент по икономика в Drexel University във Филаделфия, САЩ.

От 10 години се занимава и с научни изследвания, свързани с теорията на гравитацията в международната търговия. Преди две години разработва обучителния курс по поръчка на Световната търговска организация (СТО) и оттогава го е преподавал над 15 пъти – за служители на Световната банка, СТО, за американското и за канадското правителства, в различни институти и университети по света. До момента в курса са участвали магистри в края на обучението си, докторанти от сферата на международната търговия, научни изследователи, университетски преподаватели, представители на министерства и хора, занимаващи се с политика. Те определят курса като много успешен, защото е не само теоретичен, но има и практически приложения, които позволяват на участниците да оценяват ефекти от споразумения за свободна търговия. 

За първи път доц. Йотов организира курс за страните от Източна Европа и избра да го проведе в Свищов. „Като възпитаник на Стопанска академия, аз искам да дам нещо обратно, да бъда във връзка с млади изследователи от родната Алма матер, и затова съм тук. Вече имаме един проект с колеги от Академията, надявам се да имаме и други в бъдеще”, сподели Йото Йотов.

За курса в Свищов имаше регистрирани участници от City University of New York, Universidad Nacional Educación a Distancia, Българска народна банка, Икономически университет – Варна, Народна банка на Република Македония, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Централна банка на Русия. Част от участниците бяха преподаватели от катедра МИО, катедра „Маркетинг” и катедра „Бизнес информатика” при свищовското висше училище. „Емоцията от завръщането ми в Стопанска академия винаги е много силна, защото аз приемам Свищов като мой втори роден град, тук хората са като семейство”, споделя с усмивка доц. Йотов и с признателност си спомня за своите преподаватели като проф. Шишманов, проф. Горчева, доц. А. Саркисян, от които е получил много знания, помощ и подкрепа.

В своя курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия, лекторът сравнява уравнението на Нютон за гравитацията и това, което се извежда от икономическите теории. Според закона на Нютон, „силата, с която две материални точки се привличат взаимно е правопропорционална на произведението от масите им и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях”. Според представената от доц. Йотов теория, от основите на икономиката се извежда уравнението, че търговията между две страни е правопропорционална на продукта от масите им (измерван в БВП) и обратнопропорционална на търговските бариери между тях. „Двете уравнения изглеждат почти идентични и това за международната търговия работи много добре”, подчерта лекторът. По време на двудневния обучителен курс той на практика показа на участниците как могат да прогнозират каква ще е търговията между две държави, ако се знае какъв им е БВП, дали говорят един и същ език, имат ли споразумение за международна търговия и какви са тарифите между тях. „Такива модели рядко се срещат в икономиката. Може да се предвиди с вероятност от 60% до 90% каква ще е търговията между две страни, а това в икономиката е много добра прогнозируемост”, коментира доц. Йотов.

След приключване на двудневния курс, участниците получиха сертификати за успешно преминато обучение.

 

Галерия със снимки от събитието

Събитието на страницата на Стопанска академия

Коментари

Влез в профила си !