Награждаване на участници в студентско състезание

На 17.03.2017 г. бяха наградени студентите, стигнали до финала на състезанието „Тенденции на пазара на недвижими имоти в Югоизточна Европа“. Състезанието бе организирано от СА „Д. А. Ценов“, като мероприятието бе подпомогнато от Алумни клуб „МИО“. Студентското състезание се проведе по поръчка от практиката, за проучване на пазара на недвижими имоти в България и Гърция. Участвалите студенти бяха оценени от фирмата възложител, като за работата си получиха обратна връзка относно силните и слабите страни на техните проучвания. На 17.03.2017 г. в конферентна зала на Корпус Юг бе осъществена скайп връзка с възложителя, който оперира на пазара в САЩ. Студентите в специалност „Международни икономически отношения“ имаха възможност да обсъдят проблемите на пазара на недвижими имоти в България и Гърция с възложителя на проучването.

 

На финала на състезанието, което бе с продължителност от 4 месеца, студентите завършили успешно чрез депозиране на проучвания под формата на доклад, получиха парични награди както следва:

Победител в състезанието е екип „ILResearch“, в състав: Ивайло Станиславов  Белчев и Людмил Пламенов Гатев. Наградата за първо място бе 600 лв.

Второто място заеха от екип „Infinity“ (Жечка Илиева Христова и Теодора Василева Стоянова), с награда от 400 лв.

Третото място бе заето от екип „MS“ (Михаела Вескова Момчилова и Светлана Цветанова Паскова), с награда от 200 лв.

Последният успешно завършил екип „Ramsan Research“, в състав: Айлин Исмаил Исмаил, Маргарита Димитрова Кънева и Ралица Валериева Тодорова, получиха награда от 50 лв.

Всички, завършили състезанието, са студенти в специалност „Международни икономически отношения“ – IV курс, редовно обучение.

Участниците получиха висока оценка за свършената от тях работа. Изготвените проучвания удовлетворяват възложителя, като с това бяха положени основите за сближаване на фирмите от практиката с обучаващите се в специалност „Международни икономически отношения“ в СА „Д. А. Ценов“. 

Още снимки от събитието можете да видите във Facebook и в секцията Галерия

Коментари

Влез в профила си !