Посещение в ABB Bulgaria Ltd. клон Севлиево на студенти и преподаватели от катедра „МИО“

На 27 април 2018 г. студенти и преподаватели от специалност „МИО“ посетиха международната компания АББ България ЕООД, клон Севлиево.

Срещата между представителите на Академията и практиката се осъществи в резултат на ползотворното сътрудничество и активната дейност на Алумни клуб „МИО“.

Контактът бе установен чрез Васил Шишков, завършил специалност „МИО“, член на Алумни клуба и понастоящем работещ в компанията.

Дневният ред на работното посещение включваше кратка презентация относно компанията, презентация на дейностите, свързани със стратегическото снабдяване с материали и разходка из производствените площи.

Георги Манолов, оперативен мениджър в компания АББ България ЕООД клон Севлиево, запозна участниците в работната среща с международната дейност на предприятието. 


 

Компанията е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят.

Тя извършва международни операции в повече от 100 страни, наброява 144 400 служителя и приходите ѝ възлизат приблизително на 35 млрд. долара.

В световен мащаб дейността на АББ е организирана в четири бизнес направления, а в България компанията е представена в областта на Енергийни мрежи, Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, както и Роботика и задвижване.

 

АББ България разполага с над 2 500 служители и развива дейност с централен офис в София и четири клона в страната. Две от производствените бази на АББ се намират в гр. Раковски и произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение. Другите две производствени бази се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, и в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение. Компанията разполага и със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна.

Никола Пъшков, ръководител на отдел „Стратегическо снабдяване“ запозна участниците с работата на отдела със стратегическите клиенти, доставките на суровини и материали, спазването на сроковете за доставка, следенето на цените на суровините и материалите, приложение на Инкотермс, провеждане на търговски преговори с чуждестранни партньори, договарянето на условията на плащане.

При посещението на производствените площи участниците в срещата се запознаха с организацията на производство, обособяването на работните екипи, разпределянето на задълженията, мотивирането на персонала за работа, повишаване на качеството. Беше показана обособената зала, в която работните екипи се събират веднъж седмично за обсъждане на възникналите проблеми и тяхното решаване, с цел повишаване качеството на работа и производство.

Дискутирани бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между висшето училище и АББ България ЕООД клон Севлиево, което да засили връзката обучаеми-практика.

 

Връзка към новината на страницата на Стопанска академия - Свищов

Коментари

Влез в профила си !