Фотоконкурс „Животът е кратък, изкуството е вечно"

Ние, членовете на Алумни клуб МИО, организираме четвърти пореден годишен фотоконкурс за студенти и възпитаници на специалност "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Д. А. Ценов". В досегашните три издания на конкурса чрез получените снимки искахме да демонстрираме способността на студентите и възпитаниците на специалностите към катедра "МИО" при Стопанската академия да се интегрират успешно в международната среда - свободно да пътуват, учат, общуват, работят, и да се забавляват. Отбелязваме тази мисия като успешно изпълнена!

През 2019 година ще се навършват 8 години от създаването на Алумни клуб МИО - време, което е достатъчно за усъвършенстване и развитие на нови умения. Затова тазгодишният надслов на конкурса е крилатата фраза на Хипократ „Животът е кратък, изкуството е вечно"

В новото издание акцентът е поставен върху творческите възможности и изяви на нашите възпитаници - това, с което се занимават в свободното си време, тяхното хоби. Някои могат да се запалят по интереса на свои познати, други да подпомогнат реализацията на продуктите си, а трети най-накрая да открият с какво искат да се занимават. Споделете картините, които сте нарисували; предметите, които сте изработили; спортните успехи, които сте постигнали; храната, която сте сготвили; усмивките и одобрението, което сте получили. Със своите хобита ще открием още една възможност за поддържане на връзка помежду ни, още една пресечна точка на интереси, още един повод за усмивки.   

Получените снимки на участниците ще бъдат използвани при изработване на ежегодния календар на клуба и различни рекламни материали за специалностите към катедрата.

Времето за провеждане на конкурса е от 5 октомври 2018 година (Световният ден на усмивката / World Smile Day) до 3 декември 2018 година (Денят за правене на подаръци / Make a Gift Day).

Правила за участие в конкурса:

 1. В конкурса имат право да участват всички настоящи студенти и възпитаници на специалностите към катедра „МИО“ при Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов. Снимките могат да бъдат изпращани като:
 2. Всеки участник може да предложи до 8 снимки.
 3. Краен срок за подаване на снимки за участие: 3 декември 2018 година.
 4. На всички снимки трябва да присъства участникът в конкурса.
 5. Поощрява се участието на снимки, на които:
  • присъстват няколко студенти или възпитаници на специалността;
  • присъстват членове на семейството на участника; 
  • присъства абревиатурата на специалността - "МИО" - изписана или показана по подходящ начин.
 6. Всяка снимка трябва да бъде придружена от следната информация, изписана на български език:
  • имената на участника;
  • курс, година на следване или завършен випуск;
  • мястото и датата на заснемане;
  • кратко описание на съдържанието на снимката - заниманието/ хобито на автора.
 7. Фотографиите, получили най-много харесвания във Фейсбук-страницата на конкурса www.facebook.com/MIOcontest и избрани фотографии от Борда на Алумни клуб МИО ще бъдат използвани за изработката на календар на Алумни клуб МИО за 2019 г., а собствениците им ще получат безплатен екземпляр от календара.
 8. Участниците в конкурса гарантират, че са завършили, или в момента се обучават в специалност към катедра „Международни икономически отношения” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов - ОКС "бакалавър", ОКС "магистър", или ОНС "доктор";  че са носители на авторските права и правата за публикация на снимките, с които участват; както и, че освобождават организаторите на конкурса от претенциите на трети лица.
 9. Участниците в конкурса се съгласяват снимките им да бъдат използвани безвъзмездно за рекламните цели на клуба в Интернет и на печатни носители.
 10.  Организаторите си запазват правото да подложат на анализ получените материали, с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила. Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества; извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми; обработени изображения, резултат от групиране на два или повече отделни кадъра. 
 11. С изпращането на снимките участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.
 12. Участниците в конкурса се задължават да защитават доброто име и репутация на Клуба, Катедрата и Академията в публичното пространство. Участник, чиито фотографии, независимо дали една или всички, не отговарят на изискванията в настоящите правила, или е накърнил с поведението си репутацията на Клуба, Катедрата или Академията, или е участвал в манипулация на вота (броя харесвания) на някоя снимка, се дисквалифицира от конкурса.
 13. Организаторите си запазват правото да правят промени в условията и сроковете за провеждане на конкурса, за които участниците ще бъдат своевременно уведомявани чрез получените данни за контакт, на Фейсбук страницата на конкурса и на Интернет страницата на Алумни клуб МИО. 

Предишните издания на конкурса:

Фотоконкурс "Младостта няма възраст" - 2017 г.

Фотоконкурс "Около света за 80 дни" - 2016 г.

Фотоконкурс "Избрахме да управляваме света" - 2015 г.

Коментари

Влез в профила си !