Фотоконкурс "Светът е оцелял, защото се е смял"

Ние, членовете на Алумни клуб МИО, организираме пети годишен фотоконкурс за студенти и възпитаници на специалности към катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов. В първите месеци на 2020 година основна тема е пандемията от КОВИД-19, която за дни промени ежедневието на милиарди хора по целия свят. В тези трудни времена на лишения е предизвикателство да се запази присъствие на духа и нормален социален контакт с околните, но ние, възпитаниците на специалност МИО, не се боим от предизвикателствата! А как по-добре да се справим с трудностите, ако не ги погледнем през нов ъгъл, през различна призма. Затова на 7 април 2020-та, в най-шеговития месец на годината и на Световния ден на здравето, обявяваме началото на новия фотоконкурс на алумни клуба с надслов крилатата мисъл на Радой Ралин "Светът е оцелял, защото се е смял"

Очакваме тематични снимки от нашите студенти и възпитаници - как се справят с ежедневието си, какво ги кара да се смеят, какво биха направили след края на пандемията - какъв е "коронния" им номер в оцеляването. Нашето желание е с получените снимки да повдигнем духа си, да се усмихнем, да бъдем съпричастни, да се забавляваме, да покажем, че можем да се самоиронизираме - навсякъде, където ни е заварила ситуацията. Смехът също е заразителен! :)

Получените снимки на участниците ще бъдат използвани при изработване на различни рекламни материали за специалностите към катедрата и ежегодния календар на клуба.

Времето за провеждане на конкурса е от 7 април (Световен ден на здравето) до 29 юни (Ден на река Дунав и Държавния изпит - МИО за бакалавър) 2020 година.

Правила за участие в конкурса:

 1. В конкурса имат право да участват всички настоящи студенти и възпитаници на специалностите към катедра „МИО“ при Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов. Снимките могат да бъдат изпращани като:
 2. Всеки участник може да предложи до 9 снимки (тази година се навършиха 9 години Алумни клуб МИО).
 3. Краен срок за подаване на снимки за участие: 29 юни 2020 година.
 4. На всички снимки трябва да присъства участникът в конкурса.
 5. Поощрява се участието на снимки, на които:
  • присъстват няколко студенти или възпитаници на специалността;
  • присъства абревиатурата на специалността - "МИО" - изписана или показана по подходящ начин.
 6. Всяка снимка трябва да бъде придружена от следната информация, изписана на български език:
  • имената на участника;
  • курс, година на следване или завършен випуск;
  • мястото и датата на заснемане;
  • кратко описание на снимката, или любима сентенция (мисъл, мото) на автора.
 7. Най-добрите снимки ще бъдат използвани за изработката на промоционални материали на специалността и на календар на Алумни клуб МИО, а собствениците им ще получат безплатен екземпляр от календара.
 8. Участниците в конкурса гарантират, че са завършили, или в момента се обучават в специалност към катедра „Международни икономически отношения” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов - ОКС "бакалавър", ОКС "магистър", или ОНС "доктор";  че са носители на авторските права и правата за публикация на снимките, с които участват; както и, че освобождават организаторите на конкурса от претенциите на трети лица.
 9. Участниците в конкурса се съгласяват снимките им да бъдат използвани безвъзмездно за рекламните цели на клуба в Интернет и на печатни носители.
 10.  Организаторите си запазват правото да подложат на анализ получените материали, с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила. Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества; извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми; обработени изображения, резултат от групиране на два или повече отделни кадъра. 
 11. С изпращането на снимките участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.
 12. Участниците в конкурса се задължават да защитават доброто име и репутация на Клуба, Катедрата и Академията в публичното пространство. Участник, чиито фотографии, независимо дали една или всички, не отговарят на изискванията в настоящите правила, или е накърнил с поведението си репутацията на Клуба, Катедрата или Академията, или е участвал в манипулация на вота (броя харесвания) на някоя снимка, се дисквалифицира от конкурса.
 13. Организаторите си запазват правото да правят промени в условията и сроковете за провеждане на конкурса, за които участниците ще бъдат своевременно уведомявани чрез получените данни за контакт, на Фейсбук страницата на конкурса и на Интернет страницата на Алумни клуб МИО. 

Предишните издания на конкурса:

Фотоконкурс "Животът е кратък, изкуството е вечно" - 2018 година

Фотоконкурс "Младостта няма възраст" - 2017 година

Фотоконкурс "Около света за 80 дни" - 2016 г.

Фотоконкурс "Избрахме да управляваме света" - 2015 г.

Коментари

Влез в профила си !