Солидната подготовка от Академията е гаранция за професионални успехи

Анна Кършовска 

Ръководител служба „Бизнес развитие и контролинг”, „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (БАЕЗ) 

април 2013 г.

Започнах обучението си в специалност „МИО” в далечната 1993 г. С годините бях забравила този факт, но се оказа, че сме били първият випуск на новосформираната катедра „МИО”. Почти едновременно се дипломирах и по специалността „Застрахователно и социално дело”.

От момента, в който прекрачих прага на Свищовската Академия, изминаха вече 20 години, но все още си спомням с умиление за този момент. Всичко, свързано с град Свищов и студентството, ми навяват само скъпи за мен спомени. Учехме сериозно, но и се забавлявахме. Най-ценното за всички нас беше постоянната връзка между преподаватели и студенти. И така, през 1997 г. се дипломираха едни солидно подготвени специалисти, едни ентусиазирани млади хора, които очакваха с нетърпение да се гмурнат в бурните води на тепърва градяща основите си пазарна икономика.

Професионалният ми път премина през Министерство на икономиката (ресор „Двустранни външноикономически отношения”) и корпоративно банкиране на търговска банка, но почти 10 години (включително и до този момент) отдадох на застраховането на финансови рискове в Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ). Комбинацията от познания по външна търговия, застраховане и оценка на риска, както и липсата на какъвто и да било опит в България за този тип застраховане, правят работата уникална, интересна, разнообразна и удовлетворяваща. Няма нищо по-вълнуващо от това да усещаш, че учиш ежедневно и градиш себе си като специалист в една специфична област, че въвеждаш новото в сферата на възможностите на българските фирми да гарантират и финансират ежедневната си търговска дейност, че изграждаш нещо и оставяш диря след себе си.

През месец април 2013 година бях поканена да говоря пред студенти от трети и четвърти курс на специалност „МИО” на семинара „Как стигнах дотук”. Искрите в очите на тези млади хора ме обнадеждиха, че новото поколение има познанията, желанието и силата не само да излязат от студентските скамейки и да търсят своята реализация, но и да добавят принадена стойност към цялата икономика. Тогава си дадох сметката, че без солидната ми подготовка от Академията, както и самочувствието, че съм продукт на специалността МИО, нямаше да достигна този етап на професионално развитие.

Винаги съм си представяла Академията като образователен колос, здраво стъпил на земята в икономическата теория, върви ръка за ръка с практиката и с поглед, устремен към бъдещото развитие на тези след нас, така както е завещал Д. А. Ценов – „да вървим по пътя на напредъка”.

Честита годишнина, скъпи колеги - преподаватели и студенти!

Пожелавам ви здраве и увереност в успеха на утрешния ден!