Приветствие към първокурсниците

Изборът на университет и специалност в него в повечето случаи е едно от най-важните решения, които човек взима. Когато преди малко повече от четири години аз избрах специалност „Международни икономически отношения“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, бях сигурна, че това ще ме промени и само няколко месеца по-късно тази промяна беше започнала. От днешна гледна точка установявам колко по-широк поглед върху света имам, благодарение на обучението, през което преминах, и възможностите, които получих. Успях да разширя както общата си култура, така и да натрупам специфични знания. Днес редица понятия като офшорен бизнес, incoterms, нововъзникващи пазари и др. пораждат в мен далеч по-различни асоциации и имат много по-голямо значение.

Бих искала да изразя и моята благодарност за полученото признание. Изключително съм  щастлива от факта, че положените от мен усилия по време на учебния процес, както и тези на преподавателите, които са ме обучавали през тези четири години в Стопанска академия, са толкова високо оценени. Тази награда е поредното доказателство за мен, че съм избрала правилната посока по пътя на моята професионална реализация.

         Скъпи първокурсници от специалност „Международни икономически отношения“,

         Най-искрено Ви поздравявам по случай началото на новата академична учебна година и избора, който сте направили. Приемете обучението си тук като едно предизвикателство, в течение на което трябва да се докажете като борбени и целеустремени личности, които водени от своите мечти и стремежи поставят основите на успешни професионални начинания. Възползвайте се от колкото се може повече възможности във връзка с Вашето образование, за да се превърнете във високо ценени специалисти, не само в рамките на страната, но и извън нея. Пожелавам Ви да създадете полезни контакти с вече утвърдени професионалисти, да изградите верни приятелства и да откриете хората, с които да споделяте щастието от успехите си. Нека трудностите, с които ще се сблъскате, не Ви отчайват, а единствено да Ви амбицират.

         Успех и на добър час!