Алумни клуб МИО на 5 години: една история за всеотдайност и позитивизъм

Часът е 17:41. В средно-голяма зала кънти гласът на висок мъж, който пламенно предлага нови идеи, без да се притеснява, че срещата трябваше да е свършила преди 41 минути.

Мъжът е Милен Метев – председателят на Алумни клуба към катедра „Международни икономически отношения“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. “Срещата” е Общото събрание на клуба, което започна в 16:00 и трябваше да свърши в 17:00, за да може всички присъстващи да се срещнат 2 часа по късно на балната вечер по случай пет години от основаването на клуба.

Всички слушат Милен с интерес, забравяйки за времето, забравяйки дори да прокраднат око към дисплея на телефоните си. Всички присъстващи са толкова отдадени на каузата, че мисълта да не изразят всичките си идеи за развитието на клуба им се струва налудничава.

Студентите, седящи в края на дългата правоъгълна маса наблюдават случващото се с интерес и нескрито любопитство, подлаждано от самото начало на събитията.

Но как започна всичко?

Всъщност, това не е първият път през мразовития мартенски уикенд, когато членовете на Алумни клуба пресрочват времето си със студентите от специалност “МИО”.

Само един ден по рано се проведе  семинар на тема „Кредитният риск по външнотърговските сделки и възможности за преодоляването му". Анна Кършовска – водещият на семинара и директор на дирекция „Застраховане, презастраховане и бизнес развитие“ в Българска агенция за експортно застраховане ЕАД, успя за кратко време да породи любопитство у студентите, които стремително задаваха въпроси и си водеха записки.

Следващото събитие в програмата даде старт на спорадичното забравяне на предопределените часове за събитията и от страна на студентите, и от страна на Алумни членовете  - но със страхотна причина!

Майсторският клас със студентите на тема „Предприемачество и иновации в международния бизнес" беше воден от Мартин Пеев – възпитаник на специалността от випуск 2001г., завършил магистратура в Свищов и във Виенския университет. С разказите си за предприемачеството като наука и практичната част, в която студентите бяха разделени на екипи и трябваше да генерират бизнес идеи, Мартин успя да пробуди сериозен интерес у тях.

Именно този интерес накара всички да забравят за времето и да приключат с майторския клас 2 часа по-късно, очаквайки с нетърпение събитията на следващия ден. 

Денят е събота, 12 март и настроението на участниците в тренинг симулацията на интервю за работна позиция е съвсем противоположно на времето навън.

Алумни членовете се подготвят, прочитайки отново и отново CV-тата на участниците и работейки по въпросите, които да им зададат, докато студентите с леко притеснение, но с огромен прилив на енергия очакват да бъдат повикани един по един.

Единият от двата интервюиращи екипа влизе в ролята си до такава степен, че не усети кога времето отлетя, а все още оставаха трима души. Това е и моят екип – аз и колегите сме толкова улисани в даването на обратна връзка и съвети на студентите, че незначителни неща като напредването на времето не заемат важно място в мислите ни.

Час и половина по-късно, всички се срещаме за бърз обяд, преди да продължим към едночасовия семинар, предназначен за даване на обратна връзка и задаване на въпроси от страна на студентите. Семинарът трябваше да бъде изненадващо вмъкнат в програмата, след решителността на студентите и желанието им да научат възможно най-много от хората, които вече са в практиката.

Часът е 17:41. . В средно-голяма зала кънти гласът на висок мъж, който пламенно предлага нови идеи, без да се притеснява, че срещата трябваше да е свършила преди 41 минути.

Минута по-късно, думата взима Драгомир Илиев – член на борда на клуба и един от виновниците за страхотния уикенд, изпълнен с позитивни изживявания. Той още по-възторжено отвръща на предложенията и допълва със собствени идеи, докато други двама от членовете на Клуба нетърпеливо чакат да предложат и своите.

Идеите прехвърчат в продължение на часове, а въздухът е изпълнен със съсредоточеност, наподобяваща тази на студенти, оживено натискащи бутона “refresh”, за да проверят дали са класирани за стипендия.

Час и половина след 17:00, събранието приключва с обща снимка и весели лица, бързащи да стигнат до събитието на вечерта – балът, организиран по случай 5 години от създаването на Алумни клуба.

Пропуснах нещо. И това е изненадващата част от събранието, посветено на избора на нови пълноправни членове на Клуба, които са оказали активна помощ при организацията и провеждането на поне две негови прояви.

Аз бях един от тези членове, чиито постижения и участия бяха представени пред всички и които получиха своите алумни значки с уникален номер от председателя Милен Метев. Изживяването беше невероятно – особено имайки предвид, че не знаех, че ще се случи, но и мотивиращо.

Получавайки значката си, аз взех решението винаги да помагам с каквото мога на страхотните хора, работещи непрестанно за развитието на Алумни клуба и оказването на подкрепа на студентите, на които много скоро им предстоят важни избори, премеждия и уроци от живота.

Алумни клубът към катедра „Международни икономически отношения“ е инициатива, с която Стопанска Академия “Д. А. Ценов” и всички, работещи и учещи в нея трябва да се гордеят – защото се случва твърде рядко хора да работят толкова усърдно заедно, целейки само удовлетворение, сполучливи събития и доволни участници.