Студенти от Стопанска академия участваха в лятнa школа в Германия

От 16 до 29 септември 2013 г. студенти от Стопанска академия "Д. А.Ценов" - Свищов участваха в лятнa школа, организирана от Висшето училище по приложни науки в гр. Нойбранденбург, Германия. Събитието е финансирано със средства на ЕС като интензивна програма и форма на обучение - част от LLP Erasmus.

Занятията и обучението бяха стационирани в природния парк Толензее.

Заедно с домакините и групата от Свищов в школата участваха още студентски групи от Финландия и Румъния. В темата на обучението "Региони в преход" бяха включени аспекти на екологосъобразното развитие, поминъка на населението, качеството на живот и устойчивия икономически растеж, които засягат изграждането на политики за регионално развитие в страни, намиращи се в преход.

Всяка група участва в учебните занятия с предварително подготвени презентации по зададените теми, а също и в дискусиите по темите с общ характер. В състава на свищовската група бяха включени студенти от специалностите "Финанси", "МИО" и "Публична администрация", а  ръководител на групата беше доц. д-р Пл. Пътев.

В благодарственото писмо до Ректора на Стопанска Академия, изпратено след приключване на школата, организаторите отбелязаха, че свищовските студенти са се представили блестящо, като са показали както отлични езикови умения, така и задълбоченост при представянето на учебните теми."

(29 Септември 2013 г.)

http://www.uni-svishtov.bg/?page=ZoomActivities&id=2825