ПОКАНА за участие в национално ученическо състезание

ПОКАНА

за участие в национално ученическо състезание

Ръководството на катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ има удоволствието да покани учениците от горните класове на средните училища в България за участие в Национално ученическо състезание по направление „Международен бизнес“, което ще се проведе на 16 ноември 2018 г. в град Свищов.

Състезанието ще бъде под формата на делова игра на тема „Предприемачество и иновации в международния бизнес", в която участниците трябва да генерират бизнес идеи с определен стартов капитал и да ги представят пред група от инвеститори.

Водещи на състезането са Мартин Пеев – възпитаник на специалност МИО, завършил магистратура в Свищов и във Виенския университет, Мениджър „Ключови клиенти“ в Диверсистем ЕООД, и Николай Йорданов - възпитаник на специалността, мениджър проекти в DXC Technology.

Всички ученици ще получат сертификат за участие, който дава право на записване в редовна форма на обучение в избрана специалност в Стопанска академия – Свищов. Всички разходи по престоя и изхранването са за сметка на организаторите.

Заявките за участие се изпращат на edu.marketing@uni-svishtov.bg до 12.11.2018 г. (понеделник) включително.

Надяваме се на вашето активно участие!